PREDSTAVLJANJE UREDA ZA KOORDINACIJU BOŠNJAČKIH VIJEĆA

U petak, 29. ožujka 2019. u 20 sati, u Kongresnoj dvorani h. Salim Šabić Islamskog centra Zagreb, Prilaz Safvet – bega Bašagića 1 u Zagrebu, Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba organiziraju predstavljanje Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća kojeg čine Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (Bosna i Hercegovina), Bošnjačko nacionalno vijeće (R Srbija), Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori i Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Bošnjačka nacionalna vijeća surađuju u okviru Protokola o međusobnoj saradnji i razumijevanju bošnjačkih vijeća i zajednički djeluju na područjima koja su bitna za promociju i oblikovanje temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka, bez obzira na kojem teritoriju ili u kojoj državi žive.

Bošnjačka vijeća predstavit će: prof. dr. Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, Mirsad Džudžević, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Esad Džudžo, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Harun Omerbašić, predsjednik Koordinacije županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.