PREDSTAVLJANJE «EDICIJE BOŠNJACI»

U petak, 13. prosinca 2019. u 18,30 sati u dvorani Bošnjačke nacionalne zajednice, Ilica 54, Zagreb, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske organiziraju promociju znanstveno – istraživačkog projekta o identitetu Bošnjaka “Edicija Bošnjaci”. Na promociji će biti predstavljene knjige: Bosanski jezik autor Jasmin Hodžić, Kratka historija kulture Bošnjaka autori Nirha Efendić, Ibrahim Krzović, Almedina Čengić, Merima Čaušević i Lejla Kodrić Zaimović, Kratka politička historija Bošnjaka autor Admir Mulaosmanović, Alija Izetbegović – kratka biografija autor Faris Nanić, Bošnjaci o Bosni i sebi – Izbor iz bošnjačke književnosti i esejistike, autori Sead Šemsović, Dijana Hadžizukić i Nehrudin Rebihić.