PREDAVANJE O KNJIŽEVNIM VEZAMA MAKEDONIJE I HRVATSKE

U ponedjeljak, 20. studenog 2017. u 18 sati, na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27, u sklopu kulturne manifestacije „Duh Makedonije u Hrvatskoj” održat će se književna večer „Makedonija i Hrvatska – književne veze”.

Sudjeluju: dr. sc. Vasil Tocinovski, umirovljeni sveučilišni profesor, Skopje, Makedonija, koji će govoriti o temi „Racin i makedonske narodne pjesme“, i doc. dr. sc. Ivica Baković, Filozofski fakultet, Zagreb, čija je tema predavanja „O /Tri Ane/ i/li o hrvatsko-makedonskim filmskim vezama“. Voditeljica tribine bit će Tinka B. Krsteva, profesorica makedonskog jezika i književnosti iz Zagreba. Organizator je MKD „Ohridski biser”.