PREDAVANJE „KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – MARIJANSKO SVETIŠTE“

U petak, 5. svibnja 2017. u 18 sati na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27, održat će se predavanje „Kalwaria Zebrzydowska – Marijansko svetište“. Predavač je arhitektica Zofia Mavar.

Svetište je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Organizator predavanja je Valentyna Lončarić, predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba.