PREDAVANJE GLAZBENICI ŽIDOVSKOG PODRIJETLA U HRVATSKOJ 1815. – 1941.

U utorak, 31. siječnja 2017. u 19 sati u Židovskoj općini u Zagrebu, Palmotićeva 16, održat će se predavanje: Glazbenici židovskog podrijetla u Hrvatskoj 1815. – 1941. Predavanje će držati dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, pijanistica i muzikologinja. Uz predavanje će biti glazbeni program.