POZIV SLOVENCIMA NA POSTKORONSKI SUSRET

U petak, 19. lipnja 2020. u 18 sati, u Slovenskom domu Zagreb, Masarykova 13/1, održat će se prvi „postkoronski“ susret.

Pozivamo članove Društva i članove Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba na prvi „postkoronski” susret. Potrudit ćemo se da susret u našem Domu bude pripremljen u skladu s uputama i preporukama za siguran susret u novim uvjetima.