POZIV PISCIMA I PJESNICIMA: MEĐUNARODNA KNJIŽEVNA ANTOLOGIJA KULTURNE RAZNOLIKOSTI 2024. „S LJUBAVLJU, DEA 6“

Društvo albanskih umjetnika Hrvatske-Dea, poziva autore, pisce i pjesnike iz Hrvatske i svijeta da sudjeluju u natječaju te pošalju svoje autorske radove za Međunarodni književni zbornik kulturne raznolikosti 2024. pod nazivom „S ljubavlju, Dea 6“, koji sufinancira Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

PROPOZICIJE

 

  1. Tema rada je slobodna, no posebno potiče radove koji promiču suživot, humanizam, ljubav i toleranciju.
  2. Rok za slanje radova: od 1. veljače –1. travnja 2024. Radove šaljite na e-mail: dauh.dea@gmail.com

Radovi u word dokumentu:

  1. JEZIK:. Lektorirani radovi dobrodošli su napisani na svim pismima. Organizator potiče raznolikost jezika i pisma te ohrabruje autore da izraze svoju kreativnost na jezicima koje smatraju najprikladnijima za svoje radove. Organizator želi naglasiti otvorenost prema jezičnoj i pismenoj raznolikosti, pružajući autorima mogućnost da slobodno izraze svoje umjetničke vizije na različitim jezicima i pismima. Poželjan je prijevod na hrvatski jezik.
  2. FORMAT: Word dokument/ Times New Roman / veličina slova 12.
  3. OBIM: Jedan rad ne smije biti duži od 65 redova, zajedno s proredima između naslova i strofe. Maksimalno poslati tri poezije ili dvije priče.
  4. INFORMACIJE O AUTORU: Ime, prezime, adresa, poštanski broj, država, kontakt telefon, te e-mail adresa. Biografija autora u trećem licu, do 5 rečenica.

REZULTATI NATJEČAJA:

  1. Imena autora koji će biti objavljeni u zborniku bit će objavljena na našim stranicama do 1. kolovoza 2024.: https://kulturadea.wixsite.com/dea-kulturna-mreza
  2. Svaki objavljeni autor dobiva primjerak zbornika „S ljubavlju, Dea 6“ i priznanje za sudjelovanje prilikom manifestacije Kulturna raznolikost, koja će se održati najesen u Zagrebu (o datumu manifestacije i mjestu informirat ćemo naknadno).
  3. Troškove putovanja i boravka snosi svaki sudionik.

Organizacijski odbor

Društvo albanskih umjetnika Hrvatske- Dea