POZIV PISCIMA I PJESNICIMA

Društvo albanskih umjetnika Hrvatske „Dea“, upućuje poziv piscima iz Hrvatske, Europe i svijeta za sudjelovanje u međunarodnom književnom zborniku kulturne raznolikosti „S ljubavlju, Dea 4“ koji sufinancira Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

 

U sklopu manifestacije Četvrti međunarodni susreti kulturne raznolikosti 2022. promiče se suživot, mir, ljubav, humanizam i tolerancija.

 

CILJEVI MANIFESTACIJE popularizacija pisane riječi; – afirmacija književnog stvaralaštva; – prezentacija književnog stvaralaštva; – promocija vrijednih i značajnih djela i angažmana na polju kulture, umjetnosti i pisane riječi; – međunarodna kulturna saradnja.

 

UVJETI ZA PRIJAVU

 

  1. I) OPĆI :
  2. A) Autorski rad (pjesme i kratke priče) 1. da je rad autorsko djelo; 2. da tekst ne sadrži vulgarizme; 3. da tekst nije uvrjedljivog sadržaja; 4. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.
  3. B) Broj i obim radova: a) poezija: maksimalno 1 pjesma / obim: bez ograničenja; b) priča: maksimalno 1 priča /obim: do dvije strane/ “A4” formata, do 1500 riječi;
  4. C) Podaci o autoru: Uz radove autor/autorica navode podatke: 1. ime i prezime 2. godinu rođenja (nije obavezna) 3. grad i državu boravka 3. kontakt telefon; 4. e-mail 5. fotografija (nije obavezna); Biografija autora napisana u trećem licu, do 10 rečenica (nije obavezna).

NAPOMENA: Sve, (A+B+C), poslati u jednom Word dokumentu.

 

  1. II) ROK ZA SLANJE RADOVA

putem E-maila: dauh.dea@gmail.com; kontakt +385 91 2352362; Javni poziv je otvoren 1.5. – 1.6.2022.godine. Naknadne prijave se neće uzeti u obzir.

 

III) KATEGORIJE

  1. A) Jezik i pismo: Rad može biti napisan na bilo kojem jeziku i pismu. Preporuka je hrvatski jezik, radi razumijevanja. NAPOMENA: Prijavljen autorski rad na stranom jeziku u kojem je dodatno priložen i prijevod na hrvatskom jeziku, neće biti tiskan u zborniku, odabrat će se rad na izvornom jeziku i pismu.
  2. B) izražajne forme – poezija (pjesma, poema); – proza (priče);

 

  1. IV) REZULTATI

Uredništvo u će izvršiti selekciju radova te objaviti rezultate 1.8.2022. na stranici Društva albanskih umjetnika Hrvatske- Dea: https://kulturadea.wixsite.com/dea-kulturna-mreza. Za autore uvrštene u zbornik „ S ljubavlju, Dea 4“, primjerak je besplatan.

 

  1. VI) OPĆE NAPOMENE

– Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih pjesama i priča na natječaj od strane učesnika ili trećih osoba.

– Učešćem na natječaju, svi učesnici pristaju na uvjete.

– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.

– Promocija zbornika „S ljubavlju, Dea 4“, organizirat će se na jesen/zima, te će autori biti pravodobno informirani o manifestaciji „Kulturna raznolikost“, na kojoj će uvršteni autori primiti zbornik „S ljubavlju, Dea 4“.

 

– Organizator zbog nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja, zadržava prva izmijeniti program ili odgoditi održavanje manifestacije.

 

Društvo Albanskih Umjetnika Hrvatske – DEA

Shoqata e Artistëve Shqiptarë në Kroaci – DEA

Association of Albanian Artists in Croatia – DEA

http://kulturadea.wixsite.com/dea-kulturna-mreza