POLJACI

Božićni domjenak

Domjenak poljske nacionalne manjine Grada Zagreba organiziran povodom božićnih blagdana održan je 20. prosinca u organizaciji Walentyne Lončarić, predstavnice poljske nacionalne manjine Grada Zagreba. Okupljeni Poljaci prisjetili su se nacionalnih običaja i slavljenja Božića u matičnoj domovini, te uzvanike počastili delicijama poljske kuhinje.

Poljaci su, kao i Austrijanci, Česi, Mađari i Nijemci, u Hrvatsku stigli još u vrijeme Austro-ugarske monarhije, a iako su malobrojni do danas su sačuvali svoj jezik i identitet.

Prema popisu stanovništva RH iz 2011. u Hrvatskoj živi 672 pripadnika poljske manjine, 166 ih je  u Zagrebu, a ima ih i u Rijeci i Splitu. No prema istraživanju Veleposlanstva Poljske u Zagrebu u Hrvatskoj ima oko 2300 pripadnika Poljaka i njihovih asimiliranih potomaka od kojih se manji broj izjašnjava Poljacima.

Nakon osamostaljenja Hrvatske, Poljaci su kao i ostali pripadnici manjina, osnovali udruge i imaju svoje predstavnike. Grad Zagreb podupire rad poljske manjine kao i ostalih manjina u čuvanju nacionalnog identiteta.