PLESNE VEČERI

Vijeća češke, mađarske i slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba pozivaju ljubitelje plesa na „Plesne večeri” kakve su nekad bile u „Mađarcu „ i u Slovenskom domu.

Program će početi u petak, 16. rujna 2016. u 19,30 sati u Češkom narodnom domu u Šubićevoj  20 u Zagrebu, a svirat će sastav Royal 7.