PERSPEKTIVE PRISTUPANJA ZAPADNOG BALKANA EUROPSKOJ UNIJI: CASE STUDY MAKEDONIJA

U utorak, 24. rujna 2019. u 18 sati, u Europskom domu, Jurišićeva 1 u Zagrebu, Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba održat će tribinu Perspektive pristupanja Zapadnog Balkana Europskoj uniji: Case Study Makedonija.

Uvodnu riječ održat će Blagoja Mirčevski, predsjednik Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, a sudjeluju prof. dr. Vasko Naumovski s Pravnog fakulteta Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju i prof. dr. Dejan Jović s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Moderator je doc. dr. Višeslav Raos s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.