PANDEMIJE U 20. I 21. STOLJEĆU

U srijedu, 9. prosinca 2020., održat će se online predavanje, Ciklus STEM-3: Josip Žunić – Pandemije u 20. i 21. stoljeću – Imamo li lekciju? Organizator je KD Slovenski dom Karlovac.