OSNIVANJE KOORDINACIJE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

U subotu, 21. svibnja 2016. u 12 sati županijska Vijeća i predstavnici bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj zaključit će Sporazum o osnivanju Koordinacije županijskih vijeća, Vijeća BNM Grada Zagreba i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Nakon potpisivanja Sporazuma bit će održana konstituirajuća sjednica Koordinacije.