ODRŽANA 84. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Savjet za nacionalne manjine RH održao je 2. svibnja 84. sjednicu na čijem je dnevnom redu bilo godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u 2018., prijedlog odluke o rasporedu sredstva za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, te informacija o izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji će se održati 5. svibnja 2019.

Usvojena su izvješća o utrošku novca dodijeljenoga nacionalnim manjinama za 2018. i donesena je odluka o podjeli sredstava za ovu godinu. Prema novom pravilu zastupnici nacionalnih manjina trebaju ostati suzdržani pri glasovanju za programe manjine koju predstavljaju. Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine, istaknuo je da su prošle godine 84 udruge, s više od 500 podružnica, potrošile ukupno 33.792.362 kuna od predviđenih 33.880.000 kuna za ukupno 870 programa.

– Za 52 programa informiranja utrošeno je 15,2 milijuna kuna, za 40 programa izdavaštva 886 tisuća kuna, za kulturni amaterizam 402 programa 8,2 milijuna, a za 376 programa manifestacija 6,4 milijuna kuna. Zbog nenamjenskog utroška sredstava pet udruga neće moći prijaviti programe u iduće tri godine – istaknuo je Tolnauer.

Ukupna sredstva osigurana za programe nacionalnih manjina u 2019. iznose 36 milijuna kuna, što je šest posto više nego prošle godine. No, to ne znači da će svi dobiti isti iznos koji su dobili i prošle godine, neke udruge će dobiti manje, a neke više što ovisi o programima. Ali čak 29 udruga dobit će umanjena sredstva ili ih uopće neće dobiti zbog dosadašnjeg nepravilnog trošenja sredstava ili netočnih izvješća. Najviše novca i ove godine dobit će Srbi – 9.780.000 kuna, Talijanima će pripasti 6.915.000 kuna, Mađarima 4.148.000 kuna, Česima 3.201.000, Bošnjacima 2.185.000…

Na sjednici je još istaknuto da mediji nisu adekvatno najavili manjinske izbore, no Tolnauer je pozvao pripadnike manjina da glasuju ističući važnost izbora preko kojih vijeća i predstavnici nacionalnih manjina na lokalnoj razini sudjeluju u donošenju odluka važnih za cijelu zajednicu. Sjednici su prisustvovali i saborski zastupnici nacionalnih manjina.