Obavijest biračima o izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Do srijede, 24. travnja 2019. birači mogu podnijeti zahtjev za dopunu ili ispravak podataka u registru birača.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izbori će se održati u nedjelju 5. svibnja 2019.

Birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori  mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, zaključno do srijede, 24. travnja 2019.

Također, pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana provedbe izbora, mogu se  izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom.

S obzirom da se izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti, na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta, nalazit će se samo birači pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se provode izbori i važeće osobne iskaznice.

Birači pripadnici nacionalnih manjina za koje se prilikom dolaska na biračko mjesto utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora svoje pravo glasovanja ostvariti s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured prema mjestu prebivališta birača.
Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti, osim ako se utvrdi da nisu upisani u registar birača.

Izvor: Ministarstvo uprave HR