NOVI ODMEV BROJ 74

Objavljen je novi broj Novega odmeva, broj 74., glasila Slovenskoga doma u Zagrebu, koji donosi tekstove o slovenskoj zajednici u Zagrebu i Hrvatskoj. U Novemu odmevu je reportaža o 90. obljetnici pjevačkoga zbora Slovenskoga doma u Zagrebu, tekst o božićnoj izložbi kreativne radionice Šopek, Savezu slovenskih društava u Hrvatskoj, 15. obljetnici Slovenskoga društva Snežnik, Danima slovenske kulture u Istri, te još mnogo informacija o aktivnostima pripadnika slovenske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Unatoč panedmiji koronavirusa, Slovenci u Hrvatskoj nisu odustali od organiziranja kulturnih aktivnosti koje su održali online.