NOVI BROJ MAKEDONSKOG GLASA

Na naslovnici 122. broja Makedonskog glasa, glasila Makedonaca u Hrvatskoj, glavni je tekst 80 godina Racinove zbirke pjesama “Beli mugri”. Obilježavanje toga jubileja pripadnici makedonske nacionalne manjine održali su u Samoboru gdje je zbirka prije osamdeset godina tiskana. O ljubavi prema Makedoniji u intervjuu govori Olga Barbir, a glasilo donosi još vijesti i tekstove o brojnim događajima i aktivnostima makedonske nacionalne manjine u Hrvatskoj, te o makedonskoj tradicionalnoj kuhinji i prirodnim ljepotama.