HRVATSKI SABOR

ZASTUPNICI NACIONALNIH MANJINA 9. SAZIVA HRVATSKOGA SABORA

VLADIMIR BILEK

zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine

Kontakt

Telefon: 01/4569-472
Faks: 01/4569-622
e-mail: klubnm@sabor.hr

ROBERT JANKOVICS

zastupnik mađarske nacionalne manjine

Kontakt

Telefon: 01/4569-472
Faks: 01/4569-622
e-mail: klubnm@sabor.hr

DRAGANA JECKOV

zastupnica srpske nacionalne manjine

Kontakt

Telefon: +385 1 6303 511
Faks: +385 1 6303 798
e-mail: klub.sdss@sabor.hr

VELJKO KAJTAZI

zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

Kontakt

Telefon: 01/4569-472
Faks: 01/4569-622
e-mail: klubnm@sabor.hrveljko.kajtazi@sabor.hr

ERMINA LEKAJ-PRLJASKAJ

zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

Kontakt

Telefon: 01/6303 355; 01/6303 354
Faks: 01/6303 398
Mob.: 098 462 827
e-mail: strankaradaisolidarnosti.reformisti.nz@sabor.hr

BORIS MILOŠEVIĆ

zastupnik srpske nacionalne manjine

Kontakt

Telefon: +385 1 6303 511
Faks: +385 1 6303 798
e-mail: klub.sdss@sabor.hr

MILORAD PUPOVAC

zastupnik srpske nacionalne manjine

Kontakt

Telefon: +385 1 6303 511
Faks: +385 1 6303 798
e-mail: klub.sdss@sabor.hr

FURIO RADIN

Zastupnik talijanske nacionalne manjine

Kontakt

Telefon: 01/6303 049
Faks: 01/6303 345
e-mail: potpredsjednik_FR@sabor.hr