NA BRIJUNIMA ODRŽAN 23. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP NACIONALNE MANJINE, MIGRACIJE I SIGURNOST U DEMOKRATSKIM DRUŠTVIMA

Savjet za nacionalne manjine u suradnji s Centrom za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zakladom Friedrich Ebert Stiftung i Akademskom mrežom za suradnju u jugoistočnoj Europi, organizirao je tradicionalni 23. Međunarodni znanstveni skup Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima, na Brijunima od 9. do 12. svibnja 2019.

Skup je imao tri tematske cjeline: Nacionalne manjine u demokratskim društvima, Migracije i migracijske politike i Suvremeni sigurnosni izazovi.

Cilj znanstvenog skupa bio je razmatranje tema vezanih uz poziciju nacionalnih manjina, te migracije i sigurnost u sklopu znanstveno-kritičnog vrednovanja s političkog, pravnog, sigurnosnog, geopolitičkog, gospodarskog, obrazovnog, socijalnog, duhovnog i kulturnog aspekta.

Na konferenciji su izlagali znanstvenici i stručnjaci iz Republike Hrvatske i inozemstva čiji su djelokrug znanstvenog rada prava nacionalnih manjina, problem suvremenih migracija, te sigurnosna pitanja.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer predsjedavao je panelom na kojem se raspravljalo o obrazovanju nacionalnih manjina i međuetničkim stavovima adolescenata u četiri višeetničke zajednice u Republici Hrvatskoj, o nestalim naseljima srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, te o položaju slovenske nacionalne manjine u Italiji u razdoblju od 1945.-1991. godine.

Održao je diskusiju na temu dostignute uloge Savjeta za nacionalne manjine u promicanju sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, kao i u procesu integracije pripadnika nacionalnih manjina u hrvatsko društvo.

Program ovog znanstvenog skupa doprinijeti će artikuliranju tema vezanih uz nacionalne manjine, migracije i sigurnost, te će zasigurno rezultirati kvalitetnim znanstvenim radovima i zaključcima koji će biti dostupni znanstvenoj i političkoj javnosti.