MANJINE U STIHOVIMA

Na drugoj večeri poezije nazvanoj «Nek je šaroliko, nek je veselo» održanoj 28. listopada u Zagrebu u sklopu 2. festivala poezije Sveta Klara Internacional, sudjelovali su pjesnici nacionalnih manjina.

Čitali su poeziju pjesnika njihovih matičnih domovina, a potom i svoje pjesme. Publici su stihove govorili pjesnici Bošnjaci, Česi, Mađari, Nijemci, Romi, Rumunji i Srbi, a svaka nacionalna manjina čitala je po tri pjesme i na hrvatskom i na materinskom jeziku. Uz manjinske pjesnike nastupio je Njemački pjevački zbor Zagreb i recitatorska skupina Edelweiss koja djeluje pri zboru.

Gost večeri bila je i Udruga gluho-slijepih iz Zagreba, a poeziju manjina oduševljeno su slušali Zoltan Balaž Piri, tajnik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, i predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba, Neđatin Kamberovski, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, Ramiz Ajdin, vijećnik, Rahman Raki Fazlievski, predsjednik Udruge «Romski san», članice i članovi te udruge, te brojni ljubitelji poezije.

Festival poezije Sveta Klara Internacional osvježio je kulturnu scenu nacionalnih manjina i dignuo je na nacionalnu razinu jer su u njegovu dvodnevnome trajanju manjine zajednički sudjelovale s većinskim narodom u stvaranju jedinstvenog kulturnog događaja.