MANJINE TREBAJU VIŠE NOVCA ZA PROVEDBU SVOJIH PROGRAMA

Povodom Međunarodnoga dana ljudskih prava Koordinacija predstavnika i vijeća nacionalnih manjina Zagrebačke županije, u suradnji sa Savezom Roma u RH „Kali Sara“, održala je 10. prosinca tribinu na kojoj je gost bio Veljko Kajtazi, saborski zastupnik 12 nacionalnih manjina. Tribinu je vodio Goran Beus Richembergh, član Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke županije i predstavnik njemačke nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji.

– Romska zajednica nije bila ujedinjena kao danas kada je oko 80 posto Roma ujedinjeno, a bez ujedinjavanja romske zajednice nema rješavanja pitanja romske manjine. Romska zajednica je incijator dva značajna datuma: Međunarodnoga dana stradanja Roma u 2. svjetskom ratu, koji je priznao Hrvatski sabor, i Svjetskoga dana romskog jezika, koji je na našu inicijativu UNESCO priznao kao kluturnu baštinu. Danas svi Romi svijeta imaju tri značajna datuma, a imamo i Romski memorijalni centar i romsku knjižnicu. Uskoro ćemo otvoriti Romski edukativni kulturni centar, a u planu je i izgradnja Europskog romskog sportsko-kulturnog centra- rekao je Kajtazi.

Govoreći o položaju bošnjačke manjine, Salih Huremović, predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Zagrebačke županije, i predsjednik Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke županije, izjavio je da je položaj Bošnjaka u Zagrebačkoj županiji zadovoljavajući.

-Unatoč pandemiji uspjeli smo realizirati svoje programe. Prostora za napredak vidimo u programima koje nismo mogli ostvariti jer imamo financijski limit tako da nam svi programi ne prolaze. Najviše se to odnosi na događaje vezane za našu matičnu državu BiH. Realizirali smo jedan dokumentarni film ove godine, to je moj projekt na koji sam ponosan. Zagrebačka županija odobrila je dovoljno novca za iduću godinu za nacionalne manjine, ali je pitanje kako će se to rasporediti – rekao je Huremović i naglasio kako zasad ne može govorti o planovima manjina za iduću godinu jer treba pričekati odluke Županije.

Tribinu je pratila i Martina Glasnović, predsjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije, Imbro Berkeš, predstavnika mađarske nacionalne manjine ZŽ, Memetali Zenuni, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine grada Velike Gorice, Nikola Pilipović, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine ZŽ, Mirela Beko, predstavnica romske nacionalne manjine ZŽ…Prisutni su obišli i prostor novoosnovanoga Romskog edukacijsko-kulturnog centra, a nakon toga neformalno se družili na domjenku.