MANJINE SU VRLO DOBRO INTEGRIRANE U HRVATSKO DRUŠTVO

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke županije organizirala je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava predavanje na temu nacionalne manjine. Salih Huremović, predsjednik Koordinacije, najavljujući predavanje naglasio je koliko je Međunarodni dan ljudskih prava važan, te riječ dao predavaču profesoru Marijanu Lipovcu, predsjedniku Hrvatsko-češkog društva.

– Nedavni Međunarodni dan ljudskih prava, koji se obilježava 10. prosinca, obično je povod da se progovori i o nacionalnim manjinama u Hrvatskoj, o njihovom položaju u društvu i nekim specifičnim pravima koja im svojim zakonima daje hrvatska država, a koja su u osnovi prava stečena u ranijim vremenima i zatim nadograđivana i proširivana. U Hrvatskoj postoje 22 priznate nacionalne manjine koje se izrijekom navode u izvorišnim osnovama Ustava, i njihova kolektivna prava regulirana su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i još nekim zakonima i ti se propisi provode, više ili manje uspješno, kao uostalom i svi drugi zakoni. O manjinama se u javnosti nekako najčešće govori u tom kontekstu, koliko se ti zakoni provode, koliko su manjine, a to zapravo znači njihovi predstavnici, zadovoljni provedbom te položajem manjina i njihovom integriranošću u društvo. Pogrešno se zna steći dojama da time manjine zapravo traže i uživaju neka prava koja im ne pripadaju, koja su rezultat vanjskih pritisaka, a ne stvarne želje domaćih političkih aktera da se status manjina u Hrvatskoj riješi na zadovoljavajući način – rekao je Lipovac.

Istaknuo je da, s druge strane, treba poći od stava da su manjine vrlo dobro integrirane u hrvatsko društvo i da se prije svega osjećaju građanima Hrvatske, ali se pritom svojim identitetom ipak izdvajaju od većine hrvatskih građana i čuvaju ga. Lipovac je govorio i o povijesti nacionalnih manjina u Hrvatskoj te ostalim aspektima vezanim za manjine. Nakon Lipovčeva predavanja održan je glazbeno-poetski program u kojem su sudjelovali profesorica Sonja Kušec Bećirević, koja je svirala nekoliko skladbi na flauti i čitala svoje pjesme, i pjesnik Abdulah Bećirević koji je također pročitao nekoliko svojih pjesama. Predavanje je održano uz pridržavanje epidemioloških mjera i ograničen broj sudionika, te je praćeno i online.