MAKEDONSKA POEZIJA

“Pjesnička večer s poezijom Nikole Madžirova”, naziv je kulturnog događaja održanog u Zagrebu kojem su nazočili pripradnici makedonske nacionalne manjine i drugi ljubitelji stihova. Večer poezije organizirao je MKD “Ohridski biser”, a poeziju Nikole Madžirova predstavila je Tinka B. Krsteva. Pokrovitelj večeri bio je Savjet za nacionalne manjine RH.