MAĐARSKI KNJIŽEVNI SPOMENICI OD ALPA DO JADRANA

U srijedu, 17. svibnja 2023. u 18 sati, Institut Liszt – Mađarski kulturni centar Zagreb, Augusta Cesarca 10, Europski trg, Ban centar, predstavljanje je trojezične knjige Mađarski književni spomenici od Alpa do Jadrana. Organizatori su Institut Liszt, Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Lektorat za mađarski jezik Odsjeka za poredbenu i opću lingvistiku Sveučilišta u Ljubljani i Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba. Osiguran je prijevod na hrvatski jezik.