MAĐARSKI FAŠNIK

U subotu, 10. veljače 2018. u 19 sati, u MKD «Ady Endre», Martićeva 8 u Zagrebu, na programu je

Fašnička zabava za odrasle.

Organizatori su Mađarsko kulturno društvo Ady Endre i Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.