MAĐARI RADILI USKRŠNJE UKRASE

Na obiteljskom druženju Mađara Zagreba i okolice, koje se tradicionalno održava jednom mjesečno, ovoga puta su se družili pripadnici svih generacija te manjine u Mađarskom institutu u Zagrebu. Održana je radionica za djecu i odrasle – izrada uskršnjih ukrasa od plastelina. Obiteljsko druženje Mađara organiziraju Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba i Mađarsko kulturno društvo «Ady Endre», s ciljem povezivanja pripadnika te nacionalne manjine koji na svojem jeziku u ozračju stvaralaštva njeguju kulturu, tradiciju i običaje. Katalin Svaguša i Lahorka Rožić, voditeljice likovno-kiparske radionice, danas su na poseban dan, Cvijetnu nedjelju, potaknule u malih Mađara stvaralački zanos. Djeca su velikim veseljem uživala u izradi zečića, mrkve, jaja… od glinamola. Ovog puta tema druženja bila je uskršnja. Mađari, naime, svakom obiteljskom druženju daju tematski smisao.