“LIPOVLJANSKI SUSRETI 2018”

U petak, 24. kolovoza 2018. u Lipovljanima počinje manifestacija “Lipovljanski susreti 2018”. Suorganizator je Matica slovačka Lipovljani. Susreti će trajati dva dana 24.-26. kolovoza.