LIK I DJELO TEODORA GRÜNERA

O liku i djelu cijenjenog liječnika, pedijatra Teodora Grünera (4.3.1913. – 12.1.2016.) govorili su članovi Židovske općine u Zagrebu na In memoriam Teodoru Grüneru održanom 22. ožujka.

U ime Židovske općine Zagreb i KD Freiberger govorio je prof. dr. sc. Ognjen Kraus, predsjednik, te Tamara Jurkić Sviben i Dragutin Kremzir. Prikazan je i dokumentarni film Mire Wolf. Dr. Grüner je bio cijenjeni liječnik, socijalni i kulturni djelatnik, koji je 1941. iz Zagreba poslan u Banja Luku u Zavod za suzbijanje endemskog tifusa. Potreba za liječnicima u Bosni tad mu je spasila život, ali 1944., unatoč velikom doprinosu medicini u ratnim uvjetima život mu je ponovno bio ugrožen te je otišao u partizane, a poslije je ostao kao liječnik raditi u JNA.