KULTURNA VEČER RUSINA U ZAGREBU – BAL U ZAGREBU/ КУЛТУРНИ ВЕЧАР РУСНАЦОХ И ДЗЕНЬ ПРЕДСТАВНЇКА — БАЛ У ГОРОДУ ЗАҐРЕБУ

U subotu, 8. veljače 2020. u 19 sati, u restoranu Casablanca, Ulica Grada Vukovara 271, Zagreb (kod Chromosovog tornja), predstavnik rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba Mihailo Timko poziva na Kulturnu večer Rusina i Dan Predstavnika — Bal u gradu Zagrebu.

Dolazak potvrdite najkasnije do 4. veljače 2020. pozivom na 091 30 45 649 ili na e-mail: rusinizg.tajnistvo@gmail.com.

Mihajlo Timko, v.r Представнїк рускей националней меншини Городу Заґребу Поволує Вас на Културни Вечар Руснацох и Дзень Представнїка — Бал у Городу Заґребу. Бал Руснацох отрима ше на соботу 8. фебруара 2020. на 19 ґодзин у ресторану «Casablanca», Улїца Города Вуковара ч.271 у Заґребе (у турнї-будинку Chromos).

O приходзе на преславу наволайце, найпознєйше до 4. 2. 2020., на телефон : +385 91 30 45 649 або на rusinizg.tajnistvo@gmail.com.