KULTURNA VEČER RUSINA

U subotu, 25. ožujka 2017. u 18 sati, u dvorani Chromosovog tornja, Ulica grada Vukovara 271 u Zagrebu, bit će rusinska kulturna večer tijekom koje će KUD Joakim Hardi iz Petrovaca izvesti predstavu “Državni lopov” prema tekstu Fadila Hadžića.

Predstava će biti na rusinskom jeziku.

Organizator je rusinska nacionalna manjina Grada Zagreba.