KULTURNA MANIFESTACIJA SLOVAKA NAŠIČKOG KRAJA

U subotu, 8. rujna 2018., u Markovcu se održava 19. Vecer polesnakov Markovac
- kulturna-etno manifestacija Slovaka našičkog kraja.