KONCERT U ARBANASIMA

Ansambl “Shota” iz Prištine koji izvodi albanske pjesme i plesove, nakon nastupa na Danima albanske kulture u RH u Karlovcu, održao je koncert i u Zadru. U dvorani Osnovne škole u Arbanasima, zadarskoj gradskoj četvrti u koju su se albanske izbjeglice Arbanasi doselile prije više od dva stoljeća, ansambl “Shota” plesao je i pjevao pred brojnom publikom.

Pristuni su bili; Esad Collaku, predsjednik Unije Albanaca u RH, Adem Shala, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zadra, Nue Mrijaj, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Zadraske županije, Nikoll Prekpalaj, predsjednik Zajednice Albanaca Zadra te brojna publika iz Zadra i Zadraske županije.