KOLORITNI KRAJOLICI BRANISLAVA RADULOVIĆA

U Galeriji „Montenegrina“ u Crnogorskom domu u Zagrebu, 19. travnja otvorena je izložba likovnog umjetnika Branislava Radulovića iz Zagreba. Radulović je predstavio ciklus slika «Moj svijet slikarstva», a izložbu je otvorila Milanka Bulatović, predsjednica Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb koje je izložbu organiziralo.

Radulović se likovnom umjetnošću počeo baviti tek kad je otišao u mirovinu, a O njegovim slikama govorio je profesor Frane Radak. Početkom 2016. Radulović se uključio u likovnu radionicu GUP Prečko „50+“ pod vodstvom akademskog slikara Marija Slunjskog. Slika u različitim tehnikama, najčešće krajolike, koristeći osnovne boje kojima slike čini autentičnim i dinamičnim. Prvu samostalnu izložbu Radulović je imao 2017. u knjižnici Prečko, a drugu ove godine u galeriji Doma za starije osobe Maksimir. Posljednja četiri mjeseca uključio se i u slikarsku radionicu akademskog slikara Frane Radaka, profesora na Otvorenom učilištu, radi usavršavanja slikarskih tehnika i maksimaliziranja vlastitog kreativnog potencijala.