KNJAZ DANILO I. RADIO JE NA IZGRADNJI CRNE GORE KAO SVJETOVNE DRŽAVE

Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb su 22. studenoga u Crnogorskom domu u Zagrebu organizirali izložbu 170. godina obnove Knjaževine Crne Gore. U postavu izložbe su tekstovi i fotografije iz knjige Saše Brajovića Portreti knjaza Danila Petrovića Njegoša, i Živka Andrijaševića Knjaz Danilo Petrović Njegoš – Politički Spisi u izdanju Matice crnogorske.

Prema oporuci iz 1850. godine, mitropolit Petar II. Petrović Njegoš je za svojega nasljednika odredio nećaka Danila Stankova Petrovića Njegoša. Danilo je završio osnovnu školu na Cetinju, a privatni učitelji učili su ga talijanski i francuski, a prije dolaska na vlast učio je i ruski jezik. U djetinjstvu je dobio nadimak Zeko koji ga je pratio cijeli život. Priča o crnogorskom knjazu Danilu I. opterećena je i danas u Crnoj Gori političkom propagandom i izmišljotinama o njemu kao vladaru i čovjeku. Kada su ga htjeli omalovažiti zvali bi ga Zeko maniti.

Jedna od promjena koje je uveo kada je došao na vlast bilo je razdvajanje svjetovne i duhovne vlasti i napuštanje teokratskog modela i izgradnja Crne Gore kao svjetovne i nasljedne kneževine 1852. godine, što je tema i spomenute izložbe. Značajan je i po tome što je 1858. razgraničio s Turskom i time definirao granice Crne Gore kao države. No, sve to nije bilo dovoljno, ubili su ga njegovi politički protivnici.

Izložbu je otvorio predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske Danilo Ivezić, a organizirana je uz potporu Savjeta za nacionalne manjine RH.