DAN VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

U subotu, 4. lipnja 2016. u 19 sati u Hotelu Interkontinental, Miramarska 24 u Zagrebu je proslava Dana Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba i Mađarskog kulturnog društva „Ady Endre“.

Bit će susret starih i novih članova društva, a organizatori su Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba i MKD „Ady Endre“.