JOŠ JEDAN BROJ NOVOGA ODMEVA

Objavljen je novi broj Novega odmeva, glasila Slovenskoga doma u Zagrebu. Na naslovnici broja 72 izdvojeni su tekstovi o potresu u Zagrebu, pandemiji Covid-19, odlikovanju Republike Slovenije koje je dodijeljeno Slovenskome domu za zasluge, te učenju slovenskog jezika.