JAVNA TRIBINA

U srijedu, 26. travnja 2017. u 13 sati u Kozari boku, IX. odvojak 11 u Zagrebu, u prostorijama Mjesnog odbora, održat će se javna tribina Mogućnost zapošljavanja na području grada Zagreba.

Organizator je Informativni pravni centar iz Slavonskog Broda, a tribina će se održati u sklopu projekta Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj.