IVONA DUNOSKI MITEV predsjednica Vijeća makedonske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije i potpredsjednica MKD “Ilinden” Rijeka

ZAHVALNI SMO HRVATSKOJ NA POTPORI

Koliko Ilinden ima značenje u makedonskoj povijesti i kulturi govori Ivona Dunoski Mitev, predsjednica Vijeća makedonske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije, i potpredsjednica MKD “Ilinden” Rijeka. Dunoski Mitev ističe da je 2011. na popisu stanovništva u Hrvatskoj u Primorsko-goranskoj županiji bilo 508 Makedonaca, no vjeruje da ih ima barem triput više. Želi da se i oni koji se ne izjašnjavaju Makedoncima angažiraju u čuvanju nacionalnog identiteta i znanje o makedonskoj kulturi i tradiciji ostave u nasljeđe mlađim generacijama. Makedonci u Rijeci imaju prostor koji koriste zajednički MKD “Ilinden”, Vijeća i MPCO, te financijsku potporu iz državnog proračuna, a time i mogućnost da ostvare planove i programe. Dunoski Mitev u ime Makedonaca Rijeke i Primorsko-goranske županije zahvaljuje Hrvatskoj na potpori. Njihova matična domovina Makedonija ne financira njihove aktivnosti te su u potpunosti ovisni o sredstvima koja dobivaju iz državnog proračuna, ali Dunoski Mitev kaže da su vrlo skromni te uspiju odraditi zacrtane programe.

 • Što Makedoncima znači Ilinden?

– Ilinden je naš najveći nacionalni praznik, dan kad su se Makedonci počeli boriti za svoju slobodu, jezik i kulturu. Naši preci pobunili su se 2. kolovoza 1903. protiv osmanske vlasti i osnovali Kruševsku republiku koja je opstala deset dana. Od Ilindena kreće sve; nacionalna svijest, naš jezik i naša tradicija. Naše Makedonsko kulturno društvo u Rijeci nosi ime “Ilinden” pa smo pokrovitelji središnje proslave Ilindena u Hrvatskoj.

 • Kakav je odaziv?

– Jako dobar i tako je svaki put. Najveće bogatstvo je što na proslavu ne dolaze samo Makedonci nego i drugi manjinski narodi i pripadnici većinskog naroda. Svi zajedno slavimo naš praznik. Ovdje su nam došli ljudi iz Zagreba, Pule, Osijeka, Zadra, Splita. Makedonci su vrlo lijepo prihvaćeni kako u Rijeci, tako i u Primorsko-goranskoj županiji te u cijeloj Hrvatskoj.

 • Kako su organizirani Makedonci u Primorsko-goranskoj županji? Na koji način promovirate matičnu domovinu?

– MKD “ Ilinden” u Rijeci je prvo makedonsko društvo osnovano u Hrvatskoj 13. siječnja 1991.. Cilj je bio promovirati makedonsku kulturu, jezik i tradiciju. Nakon toga, kada je postojala mogućnost, na lokalnoj razini osnovano je Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku, zatim smo imali predstavnika za Primorsko-goransku županiju te već drugi mandat imamo Vijeće makedonske manjine Primorsko-goranske županije. Osim toga imamo i MPCO “Sv. Car Konstantin i carica Elena” koja djeluje u Rijeci. Unajmljujemo malu katoličku crkvu u Rijeci gdje držimo mise, iako nemamo svećenika. Naš jedini svećenik je otac Mirko koji je u Zagrebu, a kada su veći blagdani kao Uskrs i Božić, onda nam Makedonska pravoslavna crkva iz Makedonije pošalje svećnika koji prođe po gradovima Pula, Rijeka, Split.

 • Znači da imate dobre duhovne veze s Makedonijom?

– Što se tiče duhovnog dijela imamo. Nažalost, nas ne financira naša matična država, nego Savjet za nacionalne manjine RH, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka. Mi makedonske opanke kupujemo hrvatskom kunom i mnogo smo zahvalni na potpori.

 • Kakav je kulturni program makedonskih društava i vijeća?

– Vijeće se ne bavi kulturom, to odrađuje MKD “Ilinden” koji se bavi kulturnim amaterizmom i odrađuje manifestacije. “Ilinden” ima folklor, pjevačku skupinu i orkestar. Od manifestacija koju organizira MKD ”Ilinden” najveća je proslava Ilindena, potom sv. Ćirila i Metoda, a imamo i Dane makedonske kulture, večer makedonske pjesme, nacionalnu kuhinju…

 • Tko su članovi MKD “Ilindena”? Radi li se već o drugoj ili trećoj generaciji? Osipaju li se Makedonci polako?

-Mislim da sve manjine imaju taj problem, trudimo se kroz dječju radionicu u Rijeci učiti djecu makedonski jezik, a organizirana je i dopunska nastava makedonskog jezika po modelu C Ministarstva znanosti i obrazovanja RH u jednoj osnovnoj školi i jednoj gimnaziji u Rijeci. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci postoji Lektorat za makedonski jezik na kojem je najveći broj studenata makedonskog jezika izvan Makedonije. U MKD “Ilinden” imamo radionicu za odrasle i djecu polaznike makedonskog jezika na koju dolaze i oni koji nisu Makedonci. Sastajemo se jednom tjedno i učimo makedonski jezik i o makedonskoj kulturi. Ponosni smo jer smo jedno od rijetkih manjinskih društava koje ima pjevačku skupinu i orkestar.

 • Organizirate li studijska putovanja u domovinu?

-Nismo bili posljednjih godina, ali znali smo otići. Odemo u Sloveniju k Makedoncima u Jesenice i u Kopar, tamo postoje društva koja njeguju makedonsku kulturu.

 • Kako se u Makedoniji obilježava Ilinden?

-To je veliki praznik koji se obilježava na nacionalnoj razini, a najveće manifestacije održavaju se u Kruševu i Kumanovu. Na njima pleše nacionalni narodni ansambl Tanec, koji je na razini hrvatskog Lada.

 • Ima li u vašim društvima djece?

– Ima puno, ima i djece Hrvata i Srba, koji nemaju veze s Makedonijom, ali uče pjevati i plesati makedonske pjesme i kola.

 • Gdje nabavljate narodne nošnje?

– U Makedoniji, imamo egejsku, lijepu gradsku nošnju, i iz Povardarja.

 • Koliko stoji takva jedna nošnja?

– Oko 100 eura. Opanke naručujemo posebno.

 • Što obuhvaća jedna nošnja?

– Ženska nošnja ima opanke, crvene čarape, bijelu dugu haljinu, elek, futa ili prsluk, pojas i bijelu svilenu maramu.

 • Surađujete li s nekom od turističkih zajednica?

– Nemamo takvu vrstu suradnje. Ali Rijeka će 2020. biti europska prijestolnica kulture pa nas češće od ostalih manjina zovu da pjevamo i plešemo na raznim događanjima gdje smo uvijek lijepo predstavljeni.