Izložba albanske narodne nošnje i koncert starogradske albanske pjesme