EUROPSKI PROJEKT OŠ JOSIPA KOZARCA IZ LIPOVLJANA

Od rujna mjeseca ove godine do 31. 12. 2019. godine OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani u suradnji s partnerskim školama iz Poljske, Bugarske i Rumunjske provodi projekt „Zajedno u različitosti“ iz programa ERASMUS+KA219 vrijedan 100.225,00 EUR. Od 88 prihvaćenih projekata ove godine samo je sedam projekata u kojima su škole iz Hrvatske koordinatori, a jedna od njih je i škola Josipa Kozarca iz Lipovljana.

Nije slučajno da se projekt zove „Zajedno u različitosti“ jer se škola nalazi u Lipovljanima u kojima se uspješno ostvaruje suživot čak 13 nacionalnih manjina što pridonosi i posebnosti škole koja se očituje u multikulturalnosti i višejezičnosti. Osim engleskog i njemačkog jezika učenici mogu pohađati i nastavu češkog, ukrajinskog i slovačkog jezika po modelu C.

Cilj projekta je socijalna uključenost učenika pripadnika nacionalnih manjina te promicanje i usvajanje novih vještina i kompetencija kako za učenike tako i za učitelje. Ovim projektom nastoji se povećati broj učenika uključenih u izborne programe njegovanja jezika i kulture nacionalnih manjina. Suradnja s drugim škola pridonijet će razvoju novih i inovativnih praksi te promicanju suradničkog učenja i razmjeni iskustava dobre prakse.

Na početku svake godine škola piše razvojni plan nastojeći uvidjeti eventualne potrebe i na taj način odraditi prioritetna područja za napredovanje. Prošle školske godine uočene su određene poteškoće u organizaciji i provedbi nastave na jezicima nacionalnih manjina a osnovni uzrok je bio nedostatak konkretnog plana i programa po modelu C na nacionalnoj razini što otežava rad učiteljima posebno početnicima. Kroz ovaj program izraditi će se plan i program rada po modelu C njegovanja jezika i kulture nacionalnih manjina koji će se provoditi na razini škole i osmisliti prijedlog priručnika za nastavnike i udžbenika za učenike.

Projekt obuhvaća strateška partnerstva sa školama iz Bugarske, Poljske i Rumunjske koje također izučavaju jezike nacionalnih manjina. U 28 mjeseci kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi provoditi će se aktivnosti u kojima će učenici koji su uključeni u programe učenja jezika i kulture nacionalnih manjina iz različitih država sudjelovati u mobilnostima odnosno međusobno će se posjećivati i razmjenjivati iskustva.

Uloga partnera u projektu je dati doprinos u razmjeni iskustva jer svaku od partnerskih škola polaze i učenici nacionalnih manjina. Partnerska škola iz Bugarske, 1.OU ”Nikola Yonkov Vaptsarov” ima 188 učenika, od toga 44 učenika pripadnici su rumunjske manjine i Karakachans. Partnersku školu iz Rumunjske, „Scoala Gimnaziala Nimigea de Jos“, uz učenike nacionalne većine polaze i učenici mađarske nacionalne manjine. Partnerska škola iz Poljske provodi dvojezičnu edukaciju učenika.

Projektom su predviđena četiri transnacionalna sastanka i četiri transnacionalne mobilnosti učenika i nastavnika. Prvi transnacionalni sastanak partnera u projektu, održan je 18. i 19. listopada 2017. godine. Domaćin sastanka bila je Osnovna škola Josipa Kozarca, Lipovljani koja je ujedno i nositelj projekta. Sastanku su nazočili predstavnici partnerskih škola iz Poljske, Bugarske i Rumunjske.

Na sastanku se razgovaralo o podjeli poslova, načinima financiranja aktivnosti, samoj provedbi aktivnosti i diseminaciji projekta. Na sastanku je dogovoreno da će se idući sastanak održati 7. i 8. ožujka 2018. godine u Bugarskoj. Poljska će biti domaćin 17. i 18. listopada 2018. godine dok će se zadnji sastanak održati 5. i 6. lipnja 2019. godine u Rumunjskoj.

Prva transnacionalna mobilnost učenika i nastavnika održana je u razdoblju od 3. do 9. prosinca. Tijekom sedmodnevnog boravka 17 učenika i 9 učitelja iz partnerskih zemalja sudjelovali su na oglednim satima i radionicama iz češkog, slovačkog i ukrajinskog jezika ali i na nastavi iz ostalih predmeta. Sudjelovali su i na brojnim zajedničkim radionicama te sastancima, gdje su razmjenjivali iskustva kako bi poboljšali nastavne procese. Tijekom boravka gosti su se upoznali s posebnostima Općine Lipovljani te su im se predstavile udruge češke, slovačke i ukrajinske nacionalne manjine koje djeluju na području Općine.

Sljedeća transnacionalna mobilnost održat će se od 23. do 27. travnja 2018. godine u Bugarskoj, zatim od 8. do 12. travnja 2019. godine u Poljskoj a posljednja od 30. rujna do 4. listopada 2019. godine u Rumunjskoj.