ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ: KNJIGA KOSOVO 1990.-1992. PODLOGA JE ZA IZGRADNJU KOLEKTIVNOG POVIJESNOG I NACIONALNOG SJEĆANJA

Predstavljanje knjige Kosovo 1990.-1992. autora dr. sc. Llukmana Halilija  održano je 21. listopada u Hrvatskom saboru u Zagrebu. Llukman Halili (1956.-2020.) bio je kosovski publicist, politolog i novinar RTV Priština te dopisnik hrvatske novinske agencije HINA. Studij politologije diplomirao je u Zagrebu, a doktorirao je 2013. na Sveučilištu u Zadru. Bio je prvi novinar koji je izvještavao o demokratskim promjenama u Albaniji, a sustavno je pratio politička zbivanja i previranja na Kosovu.

O knjizi su govorili Melazim Koci i dr. sc. Martin Berishaj, veleposlanik Kosova u Hrvatskoj, te Sejfedin Prekazi, predsjednik Zajednice Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije koja je organizirala predstavljanje knjige. Halilija i zajedničkih studentskih dana u Zagrebu prisjetio se i Milaim Fetai, veleposlanik Sjeverne Makedonije u Hrvatskoj. Promociji, koju je sa Zajednicom Albanaca organizirao Savjet za nacionalne manjine RH, uz pokroviteljstvo saborske zastupnice Ermine Lekaj Prljaskaj, prisustvovala je i Halilijeva udovica Lumja s djecom.

– Na stranicama ove knjige koja je memorijski vodič isprepliću se dvije autorove intencije: glavna naracija  predstavlja iznošenje događaja i povijesnih dokaza, a druga je da je Halili kao novinar HINA-e putem tekstova ujedno ispisivao povijest svojega naroda u periodu kada se nad Kosovom nadvila gusta i neprobojna informacijska tama satkana od strane represivnog režima Slobodana Miloševića. Halili je, osim svakodnevnog izvješćivanja o situaciji na Kosovu, istodobno sebi zadao povijesnu zadaću tumačenja tih procesa i njihovih posljedica. Kada sve to promatramo iz današnje vremenske perspektive, njegov rad možemo okarakterizirati kao uspostavu kolektivne povijesne memorije bazirane na tada dostupnim materijalima te neposrednom iskustvu svjedoka tog prijelomnog doba u suvremenoj povijesti Kosova. Autor je svojemu radu pristupio na najozbiljniji način uvažavajući sve metodološke i stručne kanone tako da njegovo djelo danas možemo uzeti kao akademski primjer vrijedan studiranja i proučavanja. Njegov rad može biti uzor za sve one mlade autora koji se bave temom stvaranja novih država i izgradnjom novih pravnih i političkih institucija. Knjiga kroz prizmu agencijskih vijesti otkriva čitav horizont događaja čija nam obrada ili uporaba u zadanom povijesnom momentu daje kontekst koji služi kao podloga za izgradnju kolektivnog povijesnog i nacionalnog sjećanja –  izjavila je Lekaj Prljaskaj.