EDUKATIVNE RADIONICE ZA NACIONALNE MANJINE

Članovi Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba sudjelovali su na trodnevnim edukativnim radionicama za nacionalne manjine u Zagreba u sklopu projekta Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini koji provodi Ured za ljudska prava i nacionalne manjine uz pomoć tvrtki Wyg Savjetovanje i Teched savjetovanje usluge. Projekt financira EU, a sufinancira Vlada RH.

Na radionicama su održana dva treninga; prvi se odnosi na jačanje kapaciteta VPNM-a za praćenje provedbe Ustavnog zakona, a drugi je posvećen jačanju savjetodavnih kapaciteta VPNM-a i aktivnom sudjelovanju u lokalnom razvoju.

Prvi trening je bio namijenjen onima koji žele više pomoći oko korištenja buduće web aplikacije, kao i onima koje zanimaju metode praćenja i vrednovanja, a drugi trening je za one koje više zanima aktivna uloga u lokalnom razvoju zajednice i stvaranje partnerstva s drugim dionicima.

Također je na radionicama predstavljena i suradnja Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba sa Sektorom za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine Grada Zagreba.