DANI MAKEDONSKOG FILMA II DIO

U srijedu, 18. rujna 2019. u 17 sati, u Češkoj besedi Zagreb, Šubićeva 20, održat će se Dani makedonskog filma II dio.

Bit će prikazan igrani film «Tri dana u rujnu» u režiji Darijana Pejovskog. Organizator je Vijee makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba.