DAN VIJEĆA MAKEDONSKE NACIONALNA MANJINE GRADA ZAGREBA

U utorak, 10. listopada 2017. u 19 sati, u Češkoj besedi Zagreb, Šubićeva 20 u Zagrebu, Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba slavi Dan Vijeća.

Nastupa glazbena skupina „Makedonska duša“.