Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba

U nedjelju 14. lipnja 2015. godine od 10 do 15 sati u paviljonu Zrinjevac održat će se obilježavanje Dana nacionalnih manjina Grada Zagreba. Sudjelovat će albanska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, romska, slovenska, srpska, bugarska, njemačka, poljska, rusinska, ruska, slovačka, talijanska, ukrajinska i židovska nacionalna manjina. Organizator ovog događaja je Kordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba koja poziva građane Zagreba na druženje s pripadnicima nacionalnih manjina i upoznavanje njihove kulture i tradicije.