BULCSÚ LÁSZLÓ – NAJVEĆI MAĐARSKI ZNANSTVENIK U HRVATSKOJ

U Mađarskom institutu u Zagrebu, u sklopu proslave Dana mađarske znanosti, 6. studenog održan je skup Računalna lingvistika – Számítástechnikai nyelvészet posvećen lingvistu Bulcsú Lászlu. Skup su otvorili Sokcsevits Dénes i Szkála Károly, a o životu i djelu Bulcsúa Lászlóa govorio je Bojan Marotti. Zorislav Šojat govorio je o redničkmo jezikoslovlju i jezikoslovnom redničtvu, Šandor Dembitz strojnoj obradi hrvatskog jezika – mađarski doprinosi, a Szkála Károly o primjeni računala u jezikoslovlju i ICT nazivlja – doprinos profesora Lászla.

László je poznati jezikoslovac, prevoditelj, polyglot, govorio je četrdeset stranih jezika, i plivački reprezentativac. Rođen je u Čakovcu, otac mu je bio Mađar, a majka Hrvatica, László je u Budimpešti diplomirao elektrotehniku, a slavistiu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je bio asistent profesora Stjepana Ivšića, a potom i profesor na tom fakultetu sve do umirovljenja 1993..

Predavao je slavistiku, rusistiku, opće jezikoslovlje i informatologiju na katedrama po svjetskim svečilištima, a doktorirao je 1986. na Sveučilištu u Chicagu. Bavio se algebarskom lingvistikom, strojnim prevođenjem, računalnom obradbom hrvatskih tekstova, tumačenjem i jezikoslovnom raščlambom asirske klinopisne književnosti, a preveo je s izvornika niz spisa drevne mezopotamske književnosti. Ustrojio je dvogodišnji studij društveno-humanističke informatike i četverogodišnji studij informacijskih znanosti na Filozofskome fakultetu.

Organizatori ovog predavanja bili su Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj i Mađarski institut u Zagrebu.