BOŽIĆNA IGRA MALIH MAĐARA

Na „Božićnoj svečanosti za najmlađe” održanoj u Mađarskom kulturnom društvu „Ady Endre” u Zagrebu sudjelovali su polaznici mađarske vrtićke skupine Dječjeg vrtića Potočnica i učenici dvojezičnog odjeljenja Osnovne škole Ivana Gundulića u Zagrebu i polaznici njegovanja mađarskog jezika. Nakon kićenja božićnog drvca djeca su izvela „Božićnu igru”.
U sklopu programa članovi izviđačkog odreda Zrínyi Miklós donijeli su Betlehemsko svjetlo. Nakon programa djeca su se međusobno darivala postavivši svoje darove pod bor.