BOŠNJACI U POPISU STANOVNIŠTVA 2021.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba održalo je 6. ožujka konferenciju „Bošnjaci u popisu stanovništva 2021.“ u sklopu priprema za popis stanovništva 2021 u Hrvatskoj.

– Popis stanovništva najvažniji je za jednu nacionalnu manjinu u financijskom i organizacijskom smislu jer se prema njemu određuju kriteriji po kojima organizacija nacionalnih manjina djeluje – rekao je Armin Hodžić, predsjednik Vijeća.

Cilj konferencije je razmjena ideja i informacija, te dogovor za izradu zajedničkog plana djelovanja na području Republike Hrvatske iz kojeg bi trebale proizaći smjernice za djelovanje do popisa stanovništva. Slijedi izrada akcijskog plana te provođenje različitih oblika informiranja pripadnika bošnjačke nacionalne manjine o važnosti nacionalnog izjašnjavanja.

Konferenciji su prisustvovali Salih Huremović, predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Zagrebačke županije i predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke županije, Kadro Kulašin, predsjednik Sabora bošnjačkih asocijacija i predsjednik Koordinacije županijskih vijeća, Senad Pršić, predsjednik Bošnjačke zajednice Hrvatske, te predstavnici ostalih bošnjačkih udruga.