ADVENTSKA VEČER

U petak, 18. prosinca 2020. u 18 sati, u Narodnom domu u Buzetu, održat će se adventska večer za članove društva i dodjela poklona svetog Nikole polaznicima satova slovenskog jezika. Organizator je SKD Lipa iz Buzeta.