100 GODINA MOJKOVAČKE BITKE

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba povodom obilježavanja 100-te godišnjice tragedije kod Medove i 100-te godišnjice Mojkovačke bitke organizira tribinu „Plava grobnica i bijela kosturnica“ koja će biti održana 4. veljače 2016. u 19 sati u Crnogorskom domu u Zagrebu, Trnjanska cesta 35. Na tribini sudjeluju dr. sc. Ivan Vuković, predavač na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, kojemu je tema izlaganja: „Medova i Mojkovac, vijek kasnije“ i dr. sc. Željko Karaula, povjesničar i filozof iz Bjelovara, koji će održati predavanje „Novi izvori o Mojkovačkoj bitci – dnevnik generala Stjepana Sarkotića te pisma Petra Plamenca uredniku “Nove Evrope” Milanu Ćurćinu. Voditelj tribine je politolog Danilo Ivezić.

Poziv na Tribinu 4. 2. Plava grobnica i Bijela kosturnica